Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20.12.2023 Grupa podmiotów gospodarczych wyłudzających VAT rozbita

20.12.2023
  • Stos faktur
    ©Photogenica

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali osiem osób tworzących przestępczą grupę wyłudzającą podatek VAT. Śledztwo nadzoruje Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Przestępcza grupa VAT–owska rozbita

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu prowadzą śledztwo pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy fikcyjnego obrotu nierzetelnymi fakturami przez grupę podmiotów gospodarczych pozorujących liczne transakcje mające na celu uszczuplenie Skarbu Państwa poprzez nadużycia w płatnościach podatku od towarów i usług. Szacowana wartość wyłudzeń w podatku VAT przekracza kwotę 4 000 000,00 zł. Przestępcza grupa działała w latach 2018 – 2023 i wprowadziła do obrotu gospodarczego ponad siedemset fikcyjnych faktur.

Zatrzymani otrzymali zarzuty za oszustwa finansowe

Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że członkowie grupy przestępczej działali pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obrocie asortymentem w postaci maszyn, urządzeń oraz części, które rzekomo miały być dostarczane do KGHM Polska Miedź S.A. W fikcyjny obrót fakturami zaangażowanych było co najmniej osiem podmiotów gospodarczych.

W dniach 14 – 15 listopada 2023 r. na podstawie postanowień Prokuratora, funkcjonariusze Delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania, Wrocławia, Katowic, Krakowa i Łodzi, na terenie województwa dolnośląskiego oraz śląskiego dokonali zatrzymania ośmiu osób – czterech kobiet oraz czterech mężczyzn.

W miejscu zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej osób zatrzymanych zostały przeprowadzone przeszukania mające na celu zabezpieczenie dowodów rzeczowych mogących mieć znaczenie w sprawie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli ponad 400 000,00 zł w gotówce.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 271a k.k., z art. 286 k.k., z art. 294 k.k. oraz z art. 258 k.k.

Zastosowane środki zapobiegawcze w śledztwie

Wobec dwóch podejrzanych, na wniosek Prokuratora, Sąd zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Natomiast wobec sześciu pozostałych podejrzanych Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego od kwoty 100 000,00 zł do 200 000,00 zł. Łączna wartość poręczeń majątkowych podejrzanych wynosi 700 000,00 zł.

Dokonane zabezpieczenia majątkowe na mieniu podejrzanych na poczet wykonania orzeczonych  kar oraz naprawienia szkody wynikającej z popełnionych przestępstw wynoszą łącznie prawie 6 000 000,00 zł.

Prowadzona sprawa jest rozwojowa

To pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym śledztwie. Niewykluczone są kolejne realizacje.

do góry