Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27.12.2023 Zorganizowana grupa przestępcza rozbita. Wśród zatrzymanych – prywatny detektyw

27.12.2023
  • Mężczyźni w garniturach wymieniają uścisk dłoni

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu i Krakowie zatrzymali 2 osoby w związku prowadzonym śledztwem związanym z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej. Śledztwo nadzoruje Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Zorganizowana grupa przestępców skarbowo – akcyzowych

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadzą śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, popełniającej przestępstwa skarbowe i akcyzowe godzące w interesy ekonomiczne państwa, a także przestępstwa przyjmujące postać zachowań o charakterze korupcyjnym lub powoływania się na wpływy, skierowanych przeciwko działalności organów ścigania, organów administracji skarbowej, wymiarowi sprawiedliwości, a także przeciwko wiarygodności dokumentów. Przestępcza grupa działała w latach 2017 – 2021 na terenie Wrocławia i innych miejscowości.

Dwie osoby zatrzymane, wśród nich prywatny detektyw

W dniach 5 – 6 grudnia 2023 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby. Pierwszym z zatrzymanych to Paweł K., prywatny detektyw pracujący dla jednego z koncernów tytoniowych, który w ramach przestępczej grupy, wykorzystując swoje kontakty oraz wiedzę wynikające z uprzedniego zatrudnienia w organach ścigania, pomagał w organizowaniu punktów nielegalnej produkcji wyrobów akcyzowych, zapewniał ochronę informatyczną, przechowywał oraz pośredniczył w obrocie takimi wyrobami, informował członków grupy o planowanych działaniach organów ścigania oraz przekonywał o ochronie przed grożącą odpowiedzialnością karną, powołując się wielokrotnie na swoje wpływy w Policji i innych organach ścigania oraz finansowych organach dochodzenia. Ponadto, podejrzany utrudniał wówczas prowadzone postępowania przygotowawcze wobec innych członków przestępczej grupy poprzez ujawnianie informacji objętych tajemnicą śledztwa. Drugim zatrzymanym był Edward C. odpowiedzialny za techniczne aspekty uruchamiania punktów nielegalnej produkcji wyrobów akcyzowych.

W trakcie realizacji procesowej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przesłuchali świadków, przeprowadzili przeszukania miejsc zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczych celem zabezpieczenia dokumentacji i przedmiotów mogących mieć znaczenie dowodowe w śledztwie. Istotnym celem realizowanych czynności było ustalenie składników majątkowych podejrzanych.

Zarzuty płatnej protekcji i poplecznictwa

Podejrzany Paweł K. usłyszał m.in. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, płatnej protekcji, poplecznictwa, pomocnictwa w dokonaniu czynu zabronionego oraz paserstwa akcyzowego. Z kolei zatrzymany Edward C. usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Wobec detektywa Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 000,00 zł, dozoru policyjnego, zakazu wykonywania zawodu detektywa, zakazu opuszczaniu kraju oraz zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Natomiast, wobec drugiego zatrzymanego, Edwarda C., Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorpcyjnego dokonali tymczasowego zajęcia mienia w gotówce. Na kolejnym etapie śledztwa planowane są zabezpieczenia na nieruchomościach podejrzanych.

Prowadzona sprawa jest rozwojowa

Prowadzona sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

do góry