Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17.01.2024 Były wiceminister spraw zagranicznych zatrzymany

17.01.2024
  • wiza
    20240117_komunikat

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie zatrzymali byłego wiceministra spraw zagranicznych w śledztwie dotyczącym płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych. Śledztwo nadzoruje Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Obietnice, pośrednictwo i przyspieszanie procedur wizowych dla cudzoziemców za korzyści majątkowe

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie prowadzą śledztwo pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Lublinie. Postępowanie przygotowawcze dotyczy m.in. składania obietnic udzielenia korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw związanych z uzyskaniem pozwoleń na pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polski dla cudzoziemców, a także bezprawne wywieranie wpływu na przebieg procedury wydawania przedmiotowych pozwoleń przez osoby pełniące funkcje publiczną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Były Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych z zarzutem przekroczenia uprawnień

Dnia 17 stycznia 2024 roku na podstawie postanowienia Prokuratora funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Lublina dokonali zatrzymania mężczyzny na terenie województwa mazowieckiego. W miejscu zamieszkania osoby zatrzymanej przeprowadzono przeszukanie mające na celu zabezpieczenie dowodów rzeczowych mogących mieć znaczenie w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym.

Zatrzymany został doprowadzony do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzuty z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 266 § 2 k.k. Przedstawione zarzuty dotyczą okresu od lutego 2022 roku do maja 2023 roku.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że zatrzymany Piotr W. pełniący funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2019–2023, w ramach powierzonych obowiązków odpowiadając m. in. za problematykę konsularną oraz nadzorując zadania wykonywane przez Departament Konsularny, przekroczył swoje uprawnienia poprzez naruszenie obowiązujących w ministerstwie procedur związanych z rejestracją i obiegiem dokumentów. Ponadto, zatrzymany otrzymał zarzuty za podejmowanie nieuzasadnionych interwencji dotyczących przyspieszenia procedur wizowych oraz udostępnił osobie nieuprawnionej informacje objęte tajemnicą służbową.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Wobec podejrzanego Prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 000,00 zł.

Prowadzone śledztwo jest rozwojowe

To kolejna realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. W tej sprawie zarzuty otrzymało już łącznie 9 osób.

 

 

Zespół Prasowy CBA

do góry