Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

02.02.2024 Skorumpowany urzędnik przyjmujący łapówki od prywatnych przedsiębiorców

02.02.2024
  • Dwa budynki i dźwig
    CBA

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali pięć osób związanych z korupcją w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Śledztwo nadzoruje Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Korupcja urzędnicza w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu prowadzą śledztwo pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.
Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy przyjmowania przez funkcjonariusza publicznego, podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych, korzyści majątkowych od prywatnych przedsiębiorców w zamian za udzielanie informacji pochodzących z zasobów informatycznych urzędu dotyczących m.in. gruntów i ich właścicieli. Ponadto urzędnik, w ramach prowadzonego procederu przestępczego, w istotny sposób wpływał na bieg spraw toczących się w urzędzie z korzyścią dla wybranych prywatnych przedsiębiorców.
Korupcyjne praktyki w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu stosowane były od grudnia 2021 roku do kwietnia 2022 roku.

 

Sprzedajność osób pełniących funkcję publiczną

Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że powiatowy urzędnik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej współpracował z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w branży obrotu nieruchomościami oraz w branży deweloperskiej, którym w zamian za korzyści majątkowe udostępniał dane z systemów informatycznych urzędu.

Dnia 24 stycznia 2024 roku, na podstawie postanowień Prokuratora, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania na terenie województwa wielkopolskiego dokonali zatrzymania pięciu osób – urzędnika instytucji publicznej oraz czterech prywatnych przedsiębiorców.
W miejscu zamieszkania oraz prowadzonych działalności gospodarczych osób zatrzymanych zostały przeprowadzone przeszukania mające na celu zabezpieczenie dowodów rzeczowych mogących mieć znaczenie w prowadzonym śledztwie.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, środki finansowe w gotówce oraz dokumentację. 

Podejrzani zostali doprowadzeni do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 228 k.k. oraz 229 k.k..

W ramach prowadzonych czynności funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego doręczyli również wezwania na przesłuchania w charakterze świadka pracownikom Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

 

Zastosowane środki zapobiegawcze w śledztwie

Wobec wszystkich podejrzanych Prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
Główny podejrzany został zawieszony w czynnościach służbowych oraz otrzymał zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, podobnie jak dwóch prywatnych przedsiębiorców.
Prokurator zastosował poręczenia majątkowe wobec osób zatrzymanych w wysokości od 20 000,00 zł do 50 000,00 zł. Łączna wartość poręczeń majątkowych podejrzanych w tej sprawie wynosi 120 000,00 zł. 

 

Zespół Prasowy CBA

 

do góry