Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

08.02.2024 Pośrednik dolnośląskiej „fabryki faktur” zatrzymany

08.02.2024
  • Banknoty leżą na dokumentach
    CBA

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali mężczyznę nakłaniającego pracowników kopalni KGHM Polska Miedź S.A. do potwierdzania fikcyjnego obrotu towarem. Śledztwo nadzoruje Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Dolnośląska „fabryka pustych faktur” na wielką skalę

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu prowadzą śledztwo pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy zorganizowanej grupy działającej od 2018 roku do 2024 roku dokonującej licznych przestępstw karno–skarbowych godzących w interesy ekonomiczne Skarbu Państwa. Podejrzani, za pośrednictwem zarządzanych podmiotów gospodarczych, nabywali faktury VAT nieodzwierciedlające faktycznych zdarzeń gospodarczych, które ewidencjonowali i w oparciu o nie wystawiali kolejne fikcyjne faktury na rzecz dalszych uczestników przestępczego procederu. W ten sposób grupa przestępcza wprowadzała w błąd organy skarbowe, których celem było uszczuplenie należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa. W ramach przestępczego procederu wystawiono kilkaset faktur na kwotę co najmniej 10 000 000,00 zł, tym samym ograniczając wysokość zobowiązań podatkowych na kwotę ponad 4 000 000,00 zł. 

 

Pośrednik z zarzutami nakłaniania do potwierdzania fikcyjnego obrotu towarem

Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że pośrednik nakłaniał osoby obsługujące bramy wjazdowe na terenie kopalni spółki Skarbu Państwa do potwierdzania nieprawdy w dokumentach WZ wystawianych przez podmioty gospodarcze poprzez złożenie podpisu świadczącego o potwierdzeniu przyjęcia na teren kopalni towaru wskazanego w dokumentach. Wymienione towary stanowiły przedmiot wystawianych „pustych faktur” i nigdy nie przekroczyły bram wjazdowych kopalni. Pośrednik, w zamian za podpisany dokument WZ , oferował korzyść majątkową w kwocie 50,00 zł od sztuki.

 

Dnia 1 lutego 2024 roku, na podstawie postanowienia Prokuratora, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania na terenie województwa dolnośląskiego dokonali zatrzymania mężczyzny. W miejscu zamieszkania osoby zatrzymanej zostało przeprowadzone przeszukanie mające na celu zabezpieczenie dowodów rzeczowych w postaci dokumentów WZ oraz faktur dotyczących podmiotów gospodarczych objętych śledztwem.

Podejrzany został doprowadzony do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszał zarzuty z art. 271 k.k. oraz 258 k.k.

 

Zastosowane środki zapobiegawcze

Wobec podejrzanego Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.

 

Prowadzone śledztwo jest rozwojowe

To druga realizacja procesowa w prowadzonym śledztwie. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 12 osób.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry