Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14.03.2024 Zatrzymani odbiorcy „pustych” faktur VAT

14.03.2024
  • Plik banknotów polskich o nominale 100 złotych.
    fot.CBA

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach zatrzymali dwie osoby, na terenie województwa mazowieckiego, w związku z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej nierzetelne faktury VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Oszustwa i wyłudzenia podatkowe

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach prowadzą postępowanie w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Z ustaleń prowadzonego postępowania przygotowawczego wynika, że w latach 2018–2020 na terenie kilku województw, działała grupa podmiotów gospodarczych, która tworzyła sieć firm, zajmujących się wystawianiem „pustych” faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Odbiorcy „pustych” faktur z branży usług doradczych, budowlanych i transportowych składali nierzetelne deklaracje podatkowe, pomniejszając w ten sposób faktyczne należności publicznoprawne. Skarb Państw poniósł z tego tytułu straty w wysokości blisko 13 milionów złotych.

Zatrzymani odbiorcy faktur poświadczających nieprawdę

W dniu 7 marca 2024 roku funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach, Gdańsku i Łodzi zatrzymali na terenie Mazowsza kobietę i mężczyznę, którzy uczestniczyli w procederze obrotu nierzetelnymi dokumentami i wykorzystali poświadczające nieprawdę faktury VAT do rozliczeń z urzędami skarbowymi. Na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego funkcjonariusze przeszukali prawie dwadzieścia lokalizacji i zabezpieczyli dokumentację księgową podmiotów uczestniczących w przestępczym procederze.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 271a k.k.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi wobec każdego z nich Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

Na poczet grożących kar na majątku osób podejrzanych zabezpieczono mienie o wartości prawie 3 milionów złotych.

Sprawa jest rozwojowa

To druga realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Planowane są kolejne czynności.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry