Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

15.03.2024 Afera Collegium Humanum – kolejni zatrzymani

15.03.2024
  • Uścisk dłoni dwóch osób, w tle studenci w togach i biretach akademickich
    fot.CBA

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali dwie osoby w związku z przyjęciem korzyści majątkowych i osobistych. Zatrzymania mają związek z nielegalnym handlem dyplomami przez niepubliczną uczelnię wyższą Collegium Humanum. Śledztwo nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Handel dyplomami przez niepubliczną uczelnię

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie prowadzą wielowątkowe śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej, która w zamian za przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych wystawiała dokumenty związane z ukończeniem studiów oraz dyplomami MBA uprawniającymi do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Śledztwo nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Płatna protekcja i korzyści osobiste

W dniu 13 marca 2024 roku funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali w Warszawie dwie osoby – mężczyznę i kobietę.

Wśród osób zatrzymanych jest osoba pełniąca funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która wykorzystując pełnioną funkcję oraz powołując się na wpływy, zażądała, a następnie przyjęła korzyść majątkową w łącznej kwocie 450 000,00 zł. W zamian za pozytywne decyzje dla uczelni Collegium Humanum przyjęła korzyść osobistą w postaci zatrudnienia bliskich osób.

Kolejną zatrzymaną osobą jest pracownik niepublicznej uczelni wyższej, który działający wspólnie i w porozumieniu, przyjął korzyść majątkową w łącznej kwocie ponad 275 000, 00 zł oraz korzyść osobistą w postaci zatrudnienia w uczelni.

W toku przeszukań funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli dokumentację oraz nośniki danych, mogące stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 228 k.k. oraz 230 k.k.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanego mężczyzny Prokurator skierował wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację Prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Wobec zatrzymanej kobiety Prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 150 000, 00 zł, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego zatrzymaniem paszportu.

Ponowny apel do osób związanych z nielegalnym handlem dyplomami

W celu skorzystania z klauzuli niekaralności, wynikającej z art. 229 § 6 Kodeksu karnego, osoby uczestniczące w przestępczym procederze nielegalnego handlu dyplomami powinny niezwłocznie zgłosić się do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach lub Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry