Nawigacja

Publikacje w języku polskim

Obszary przestępczości korupcyjnej w Polsce w latach 2018–2019

Prezentujemy Państwu publikację Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawierającą raporty na temat obszarów przestępczości korupcyjnej w Polsce za lata 2018 i 2019.

Raporty powstały w związku z realizacją działania 7.2 Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020 – Opracowanie cyklicznych raportów dotyczących obszarów, w których występuje przestępczość korupcyjna oraz zagrożonych taką przestępczością, z uwzględnieniem badań opinii społecznej, ale należy podkreślić, że jego cel jest znacznie bardziej uniwersalny, niż wypełnienie nałożonego na Biuro obowiązku.

Przygotowane na podstawie danych własnych CBA oraz danych z pięciu innych służb raporty przedstawiają przekrojowy obraz korupcji w Polsce. Wskazując na obszary zagrożone taką przestępczością, pozwalają na dokonanie analizy sytuacji oraz strategiczne planowanie działalności instytucji państwowych w zakresie nie tylko zwalczania, ale także przeciwdziałania korupcji.

 

Opublikowano w dniu 25.05.2020 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

  • Obszary przestępczości korupcyjnej w Polsce w latach 2018–2019
    Obszary przestępczości korupcyjnej w Polsce w latach 2018–2019
do góry