Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

07.08.2018 Kontrola w Warszawskim Metrze Sp. z o.o.

07.08.2018

17 maja 2018 r. Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczął kontrolę w Warszawskim Metrze Sp. z o.o. pn. „Kontrola procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania wybranych zamówień publicznych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.”

Kontrolą objęta została dokumentacja dotycząca procedur udzielania wybranych zamówień publicznych w  latach 2014-2018.

W trakcie kontroli ,pod kątem zgodności prowadzonego postępowania z przepisami prawo zamówień publicznych, a także innymi wewnętrznymi przepisami normującymi realizację zamówień publicznych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o., analizie poddana zostanie dokumentacja realizowanych zamówień publicznych

Kontrola ma na celu uzyskanie informacji, czy w wyniku udzielenia zamówień publicznych wystąpiła szkoda  oraz czy w związku z realizacją zamówienia doszło do naruszenia prawa,  a w szczególności do popełnienia przestępstwa. Protokół kontroli określi zgodność z prawem działań organów podmiotu kontrolowanego z uwzględnianiem kryterium legalności.

Kontrola jest w toku.

do góry