Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

08.08.2018 Kontrola w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

08.08.2018
  • Kontrola w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

16 lipca 2018 r. Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczął w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju kontrolę wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2012-2018. W szczególności kontrola dotyczy zawarcia i realizacji umowy o wsparcie publiczno-prywatne dla komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych z udziałem funduszy inwestycyjnych kapitału wysokiego ryzyka przeprowadzanej jako projekt pilotażowy BRIdge VC, wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach kontroli badaniu zostaną poddane, m.in. prawidłowość trybu wyłonienia partnerów umowy zawartej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na kwotę 110 mln zł oraz kwestia dotycząca zabezpieczania interesów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wskutek zawarcia tej umowy.

Kontrola jest w toku. Termin jej zakończenia planowany jest na 16.10.2018 r.

do góry