Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

21.09.2018 CBA kontroluje Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Pomorski w Gdyni

21.09.2018

Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku 26 czerwca 2018 r. rozpoczął kontrolę pn. "Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem w zakresie umów na wybrane usługi i dostawy zlecane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Pomorski w Gdyni w latach 2015-2018. "

Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności z prawem wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem w zakresie umów na wybrane usługi i dostawy zlecane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Pomorski w Gdyni. Analizie poddana jest dokumentacja regulująca przebieg i zasady procesu zakupowego w spółce oraz dokumentacja z postępowań udzielanych w latach 2015-2017 na dostawy części zamiennych oraz na usługi naprawy taboru kolejowego.

Przewidywany termin zakończenia kontroli - 26 grudnia  2018 r.

 

do góry