Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

26.09.2018 CBA kontroluje inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy

26.09.2018
  • CBA kontroluje inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy

21 sierpnia 2018 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Wydziału Zamiejscowego w Bydgoszczy rozpoczęli kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto Bydgoszcz w latach 2013 – 2018 r.

Miasto Bydgoszcz w 2013 roku za kwotę około 29.500.000 zł od jednego z deweloperów nabyło nieruchomość Młyny Rothera stanowiące zespół budynków – Młyn Rothera, Spichrz Zbożowy i Spichrz Mączny.

W toku kontroli badaniu poddany zostanie przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyny Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” oraz weryfikacja poprawności rozliczenia przez Miasto Bydgoszcz środków uzyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w kwocie 15.000.000 złotych.

Powyższa kwota dotyczy I etapu realizacji inwestycji. Całość tego etapu oszacowano na kwotę 21.000.000 złotych. Środki przyznane miastu przekazane zostały za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trybie konkursowym.

Zamówienie na roboty budowlane na kompleksową rewitalizację Młynów Rothera realizuje Budimex S.A. za cenę 92.126.457,36 zł, na podstawie umowy z dnia 21 czerwca 2018 r.

W pierwszej kolejności analizie poddane zostaną materiały dotyczące zagospodarowania nieruchomości  – tzw. Młynów Rothera – położonej przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brdyujście-Pilicka”.

Przewidywany termin zakończenia kontroli – 21 listopada 2018 r.

do góry