Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

25.10.2018 Kontrola na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim – przetargi na 10 mln zł

25.10.2018

16 października 2018 r. funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku rozpoczęli kontrolę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Kontrola dotyczy  procedur podejmowania i realizacji decyzji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w projekcie  „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej” . Projekt był realizowany w latach 2009-2012.

Projekt miał ustalić i wdrożyć standardy jednolitych i prostych procesów w administracji publicznej na wszystkich szczeblach - zarówno samorządowym jak i państwowym. Procedury powstałe w wyniku projektu miały usprawnić pracę urzędników, poprawić jakość obsługi interesantów, a także pomóc polskim firmom informatycznym i doradczym realizującym prace dla administracji publicznej (m.in. przez dostarczenie wiedzy o działaniu instytucji publicznych). Głównym beneficjentem programu był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W ramach projektu z tą instytucją i innymi polskimi uczelniami współpracować miało 14 urzędów miast, 8 urzędów marszałkowskich i 8 urzędów wojewódzkich. Koszt całego przedsięwzięcia wynosił 12 mln zł, które pochodziły z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem kontroli CBA jest sprawdzenie zgodności z przepisami prawa decyzji podejmowanych przez Uniwersytet m.in. w związku z dwoma kluczowymi przetargami ograniczonymi: na „Usługi badawcze w zakresie opisu organizacji” z wybraną ofertą na kwotę ok. 6,6 mln z oraz „Dostawę stacji badawczych wyposażonych w wysokospecjalizowane oprogramowanie” z wybraną ofertą na kwotę 3,3 mln  zł.

Przewidywany termin zakończenia kontroli to 16 stycznia 2019 r.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry