Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

09.11.2018 Śledztwo po kontroli CBA dotyczącej systemu zarządzania ruchem w Lublinie

09.11.2018

Delegatura CBA w Lublinie przeprowadziła kontrolę wybranych procedur związanych z realizacją przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie zadania „Zaprojektowanie i Budowa Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”.  Projekt ten był współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W wyniku kontroli agenci CBA ustalili, że w grudniu 2015 roku przedstawiciele Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie dokonali odbioru końcowego przedmiotu zamówienia - systemu zarządzania ruchem w Lublinie, mimo że system nie działał prawidłowo. Potwierdziły to testy efektywności i prawidłowości dostrojenia systemu dokonane przez zespół specjalistów. Nie dawały one także możliwości odbioru w bliskiej perspektywie.  

Ponieważ  zamówienie nie zostało zrealizowane w ustalonym terminie, powinny zostać naliczone stosowne kary umowne za każdy dzień zwłoki. Tak się jednak nie stało - nie naliczono kary umownej, która mogła wynieść nawet ok.1,5 mln zł.

Delegatura CBA skierowała do Prokuratury Okręgowej w Lublinie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa – poświadczenia nieprawdy i przekroczenia uprawnień/niedopełnienia  obowiązków i  działania na szkodę interesu publicznego. CBA skierowało jednocześnie do PARP informację o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Na podstawie ustaleń CBA, Prokuratura Rejonowa Lublin Południe wszczęła pod koniec października br. śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych – osoby odpowiedzialne w Zarządzie Dróg i Mostów za realizację inwestycji.

Śledztwo dotyczy także zaniechania naliczenia kary umownej z tytułu niewykonania zadania w przewidzianym terminie oraz poświadczeniu nieprawdy w dokumentach dotyczących odbioru częściowego i końcowego z grudnia 2015 roku. 

Piotr Kaczorek , CBA

do góry