Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

21.02.2019 Kontrola CBA w POSUM zakończona

21.02.2019
  • Fot. CBA

Skierowaniem zawiadomienia do prokuratury zakończyła się kontrola prowadzona przez agentów CBA w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM). Działania byłego dyrektora naraziły Ośrodek na szkodę w wysokości blisko 40 mln zł.

Funkcjonariusze delegatury CBA z Poznania prowadzili kontrolę w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM). W trakcie postępowania sprawdzano wybrane procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2018 r. Kontrola trwała od 28 czerwca 2018 roku do 21 grudnia 2018 r. Kontrolowany nie wniósł zastrzeżeń do protokołu kontroli.

W związku z wynikami postępowania 20 lutego 2019 r. CBA przekazało do Prokuratury Krajowej w Poznaniu zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora POSUM, którego działanie naraziło na szkodę Ośrodek.

W toku czynności kontrolnych agenci CBA ustalili, że były dyrektor, będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi POSUM, przekraczał swoje uprawnienia oraz nie dopełniał ciążących na nim obowiązków. Tym samym wyrządził szkodę w majątku kierowanej przez siebie jednostki.

Jak ustalono w trakcie toczącego się postępowania były dyrektor zawarł szereg umów narażając Ośrodek na szkody w wysokości blisko 40 mln zł.

Kontrolerzy CBA wykazali, że podpisana przez dyrektora umowa na wykonanie prac budowlanych, polegających na rozbudowie Ośrodka, opiewał na blisko 68 mln zł, podczas gdy na jej realizację miał zabezpieczone niecałe 32 mln zł. Działanie to naraziło Ośrodek na szkodę w wysokości 36 mln zł.

Dyrektor podpisał także umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków Unii Europejskiej na rzecz POSUM – na kwotę blisko 300 tys. zł, czym naraził na uszczuplenie majątek Ośrodka.

W trakcie kontroli wykazano także zakup za ponad 1 mln zł niezdatnych do wykorzystania w działalności ośrodka urządzeń do świadczenia usług medycyny estetycznej. Ponadto wykazano, że były dyrektor nie egzekwował kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówień publicznych dotyczących wykonania usług instalacyjnych i instalacyjno – budowlanych na rzecz POSUM. Tym samym wyrządzona została szkoda w wysokości ponad 1.5 mln zł.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry