Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

28.02.2019 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych kontrolowany przez CBA

28.02.2019
  • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych kontrolowany przez CBA

18.02.2019 r. Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczął kontrolę w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych.

Przedmiotem kontroli jest podejmowanie i realizacja decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem w zakresie wybranych umów zawieranych przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.

W latach 2011-2015 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych zawierał umowy dzierżawy ze spółkami handlowymi powiązanymi osobowo z pracownikami Instytutu. Przedmiotem dzierżawy była powierzchnia biurowa, powierzchnia laboratoriów oraz znajdujące się w tych pomieszczeniach instalacje, maszyny, urządzenia technologiczne i aparatura badawczo-naukowa. Postanowienia umów dzierżawy w zakresie wysokości czynszu dzierżawnego były niekorzystne dla Instytutu. Koszty ponoszone przez ITME w związku z realizacją umów były niewspółmierne do wysokości uzyskiwanego czynszu.

Zakończenie kontroli planowane jest na 17.05.2019 r.

do góry