Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

04.03.2019 Kontrolerzy CBA w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz na Stadionie Śląskim w Chorzowie

04.03.2019
  • © pablocalvog/Photogenica

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach 23 stycznia 2019 roku rozpoczęli równolegle dwie kontrole: w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego pn. „Kontrola podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia zamówienia na "Kompleksowe wykonanie areny lekkoatletycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie Śląskim w ramach zadania Zadaszenie widowni”, oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie" oraz w spółce samorządowej Stadion Śląski Sp. z o.o. pn. „Kontrola podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia zamówienia na "Przebudowę zaplecza rozgrzewkowo-treningowego na przedpolu wschodnim Stadionu Śląskiego w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie w systemie zaprojektuj i wybuduj" wraz z zamówieniami na roboty dodatkowe”.

Obie kontrole mają na celu zweryfikowanie czy podczas przeprowadzania przetargów na wykonanie głównej areny lekkoatletycznej oraz zaplecza treningowego na Stadionie Śląskim zachowano zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Kontrola ma również na celu weryfikację procesu realizacji robót budowlanych przez wykonawcę wyłonionego na podstawie postępowań przetargowych.

Stadion Śląski jest największą areną lekkoatletyczną w Polsce. Wartość kontrolowanych przetargów wraz z zamówieniami dodatkowymi wynosi ok. 20 mln zł.

Planowany termin zakończenia kontroli 23 kwietnia 2019 r.

do góry