Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

26.03.2019 Po kontroli CBA w Barwicach

26.03.2019

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie, od 7 sierpnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r., prowadzili w Urzędzie Miasta i Gminy Barwice kontrolę w zakresie podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wymierzania oraz ustalania wymiaru podatku od nieruchomości, wydawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Barwice na rzecz Zakładu Produkcji Torfowej Przemtorf Sp. z o.o. w latach 2008-2017.

W toku kontroli ustalono, że Zakład Produkcji Torfowej Przemtorf Sp. z o.o. zaniżał w składanych za lata 2008-2017 deklaracjach podatkowych powierzchnię zajmowanych nieruchomości. Natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, mimo posiadanej wiedzy, nie wszczął postępowań w związku z uchybieniami i nie wydał decyzji o wysokości faktycznie należnego podatku. W konsekwencji działanie Burmistrza pozbawiło Gminę Barwice dochodu w wysokości co najmniej 7 482 241 zł łącznie, za lata 2008-2017 r.

Mając na względzie powyższe ustalenia, delegatura CBA w Szczecinie złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego przez Burmistrza Miasta i Gminy Barwice. Postanowieniem z 13 marca 2019 r., Prokuratura Rejonowa w Szczecinku wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Barwice.

Delegatura CBA w Szczecinie złożyła także zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Członka Zarządu Spółki, składającego w jej imieniu  deklaracje na poczet podatku od nieruchomości za lata 2008-2017, w związku z zatajeniem prawdy lub podaniem nieprawdy w deklaracji podatkowej.

Dodatkowo, w ramach czynności analitycznych w zakresie przyznania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (wg stanu prawnego aktualnego na 2003 r.) koncesji na wydobywanie torfu przez ZPT Przemtorf Sp. z o.o., w lipcu 2018 r. poinformowano Ministra Środowiska, jako organ właściwy, o stwierdzonych nieprawidłowości. 26 listopada 2018 r. Ministerstwo Środowiska wszczęło postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego udzielającej ZPT Przemtorf Sp. z o.o. koncesji na wydobywanie torfu.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry