Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

27.03.2019 Kontrola w Urzędzie w Chorzowie

27.03.2019

Katowicka delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego 6 marca 2019 r. rozpoczęła w urzędzie Miasta Chorzów kontrolę pn.: „Kontrola przestrzegania określonych przepisami prawa procedur zbycia przez Miasto Chorzów nieruchomości położonych w Chorzowie w rejonie ul. Targowej oraz w przedmiocie dotowania, nabycia nieruchomości przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie, oraz zarządzania przedmiotową nieruchomością przez Miasto Chorzów”.

W ramach kontroli analizie poddawany jest proceder zbycia nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Targowej (w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Śląskiego). Nieruchomości obecnie należą do spółek zajmujących się głównie usługami deweloperskimi. Tymczasem Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określa przeznaczenie przedmiotowych nieruchomości na cele: usługowe, wystawiennicze, targowe, biurowe, konferencyjne, gastronomiczne, koncertowe i okolicznościowe.

Ponadto analizie poddawane są działania Miasta Chorzów w zakresie dotowania nieruchomości przy ul. Ratuszowej 3 (zabytkowy budynek Ratusza) w okresie, gdy nieruchomość ta była w posiadaniu prywatnych właścicieli, a także nabycia w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie przez Miasto Chorzów.

Funkcjonariusze CBA w ramach prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzą m.in. czy zbycie nieruchomości przy ul. Targowej w Chorzowie z przeznaczeniem na cele usługowe oraz czy nabycie przez Miasto Chorzów w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie naraziły Miasto Chorzów na szkodę majątkową wielkiej wartości.

Planowany termin zakończenia kontroli to 6 czerwca 2019 r.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry