Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

11.07.2019 Zawiadomienie po kontroli w NCBiR

11.07.2019
  • ©AndreyPopov/Photogenica

Kontrola CBA w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zakończona skierowaniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili od 16 lipca 2018 roku do 16 kwietnia 2019 roku kontrolę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Postępowanie dotyczyło wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego oraz rozporządzania mieniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)w latach 2012 - 2018, w szczególności zawarcia i realizacji umowy o wsparcie publiczno-prywatne dla komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwo­jowych z udziałem funduszy inwestycyj­nych kapitału wysokiego ryzyka przeprowadzanej jako projekt pilotażowy BRIdge VC, wdrażany przez NCBiR.

W związku z wynikami kontroli CBA skierowało pod koniec maja  do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez byłego zastępcę dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zawiadomienie związane jest z zawarciem 6 kwietnia 2016 r. przez NCBiR umowy na kwotę 110 mln zł. Zgodnie z ustaleniami kontrolerów CBA umowa została podpisana na niekorzystnych dla NCBiR warunkach finansowych i organizacyjnych,  z pominięciem procedury konkursowej.

26 czerwca 2019 r. prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo i powierzyła czynności delegaturze warszawskiej CBA.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry