Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

17.07.2019 Wiceburmistrz Pucka odwołana ze stanowiska

17.07.2019
  • ©belchonock Photogenica

27 maja 2019 r. funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku zakończyli kontrolę pn. „Kontrola przestrzegania w latach 2014-2019 zakazów zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1393) przez Lucynę Boike-Chmielińską, pełniącą funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Puck”.

W wyniku kontroli stwierdzono, że pełniąc w okresie od 1 grudnia 2014 r. funkcję zastępcy burmistrza Miasta Puck, była jednocześnie wiceprezesem puckiej spółki oraz posiadała w niej udziały stanowiące 50% wartości kapitału zakładowego, czym naruszyła art. 4 pkt 1 i 5 ustawy antykorupcyjnej.

W czerwcu tego roku burmistrz Pucka odwołała swoją zastępcę ze stanowiska.

do góry