Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

10.12.2019 Po kontroli w raciborskim Rakonie

10.12.2019
  • ©3dfoto/Photogenica

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego 28 października 2019 r.  zakończyli kontrolę w Państwowym Przedsiębiorstwie Odzieżowym RAKON z siedzibą w Raciborzu. Prowadzona kontrola objęła swym zakresem „Prawidłowości udzielania oraz pozyskiwania zleceń przez Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z siedzibą w Raciborzu oraz w zakresie prawidłowości realizacji i wykonawstwa zawartych umów w latach 2015 – 2019”. Szczegółowej analizie poddano zlecenia na roboty budowlane uzyskiwane przez jednostkę kontrolowaną w trybie art. 4d ust.1 pkt 8 Prawa zamówień publicznych.

W toku prowadzonej kontroli ujawniono naruszenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kontrola zakończyła się podpisaniem przez Kontrolowanego protokołu kontroli. W sprawie planowane są dalsze czynności pokontrolne.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry