Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

11.12.2019 Po kontroli CBA w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec

11.12.2019
  • ©nazarenko/Photogenica

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego  w Krakowie od 14 maja 2019r. do 8 listopada 2019r. prowadzili kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec. Kontrola dotyczyła wybranych zamówień publicznych udzielonych przez gminę Połaniec, w szczególności udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przez miasto i gminę Połaniec oraz remontu i rozbudowy pomieszczeń w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Lipowej 20.

Ustalenia poczynione w toku prowadzonych czynności wykazały, że kontrolowany nie stosował określonych w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych zasad dotyczących prowadzenia i dokumentowania postępowań przetargowych objętych niniejszą kontrolą.

8 listopada 2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zapoznał się z wynikami kontroli i podpisał protokół nie wnosząc do niego zastrzeżeń.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry