Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

09.03.2021 Analiza przedkontrolna w Gminie Pszczew zakończona zawiadomieniem do prokuratury

09.03.2021
  • Fot.©stevanovicigor/Photogenica
    Fot.©stevanovicigor/Photogenica

Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu od 22 września 2020 r. do 16 grudnia 2020 r. prowadził analizę przedkontrolną w zakresie naliczenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych kary umownej Gminie Pszczew z tytułu niezagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem, nieruchomości przekazanej Gminie przez ANR.

W toku działań prowadzonych przez CBA stwierdzono, że w 2005 r. Agencja przekazała nieodpłatnie Gminie Pszczew dwie nieruchomości położone na terenie gminy, z przeznaczeniem na ogólnodostępny teren usług rekreacyjnych i turystycznych oraz pod infrastrukturę komunalną i zieleń izolacyjną. Nieruchomości miały zostać zagospodarowane w ciągu 10 lat od dnia nabycia. ANR w trakcie kontroli  przeprowadzonych w latach 2008-2015 stwierdziła, że gmina nie wywiązała się z nałożonego umową obowiązku zagospodarowania nieruchomości. Były one użytkowane niezgodnie z umową - przez osoby trzecie, początkowo w ramach umów dzierżawy, a później w ramach bezumownego korzystania, w celach rolniczych. Poskutkowało to naliczeniem przez ANR kary umownej w wysokości 2 162 373,39 zł.

W trakcie czynności ustalono, że osobą odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości był Wójt Gminy Pszczew, który sprawował ten urząd w latach 1998-2018.

W oparciu o wyniki zakończonej analizy przedkontrolnej CBA 18 lutego 2021 r. skierowało do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Wójta, który swoim postępowaniem wyczerpał znamiona czynu zabronionego z art. 231 § 1 k.k., tj. nie dopełnił swoich obowiązków, działając na szkodę zarządzanej przez siebie gminy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry