Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

31.03.2021 CBA zawiadamia prokuraturę po kontroli budowy basenu w Szczecinie

31.03.2021
  • fot. © ArturVerkhovetskiy/Photogenica

Zawiadomieniem do prokuratury zakończyła się kontrola zamówienia publicznego na budowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie. Blisko 1,5 miliona mogła stracić Gmina Miasto Szczecin.

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Miasta Szczecin. Postępowanie trwało od 22 sierpnia 2019 r. – 7 maja 2020 r. Kontrolujący sprawdzali poprawność realizacji zamówienia publicznego na budowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie.

Według ustaleń poczynionych w toku kontroli, zastępca prezydenta Szczecina odstąpił od umowy z naruszeniem terminu ustalonego w jej treści i tym samym uniemożliwił Gminie Miasto Szczecin skuteczne dochodzenie kary umownej w wysokości 1 418 682 zł. Ponadto ustalenia wskazują, że pomimo braku obowiązku pokrycia kosztów wynagrodzenia niezgłoszonym gminie podwykonawcom, Gmina Miasto Szczecin wypłaciła  im kwotę 364 123,35 zł ze środków zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W efekcie kontroli 29 stycznia 2021 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Szczecinie skierowało zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie (następnie przekierowane do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo)  o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zastępcę Prezydenta Szczecina w związku z niedopełnieniem obowiązku.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry