Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

10.05.2021 Kontrola w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

10.05.2021
  • Fot. © zestmarina/ Photogenica

Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Białymstoku rozpoczął kontrolę w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku prowadzą od 28 kwietnia 2021 r. kontrolę w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Planowany termin zakończenia postępowania przypada na koniec lipca. Zgodnie z treścią ustawy o CBA kontrola może zostać przedłużona o kolejne 6 miesięcy.

Postępowanie prowadzone jest w zakresie  „Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie realizacji przez Akademię Administracji Sp. z o.o. wybranych zadań w ramach projektu nr POIG.01.04.00-14-284/11-00 pn.: „Międzynarodowy model zarządzania miastem jako element przewagi konkurencyjnej” oraz w związku z rozliczeniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości tego projektu”.

Kontrola dotyczy realizacji przez podmiot Akademia Administracji Sp. z o.o. konkretnych zadań w ramach projektu nr POIG.01.04.00-14-284/11-00 pn.: „Międzynarodowy model zarządzania miastem jako element przewagi konkurencyjnej” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Czynności kontrolne koncentrować się będą na weryfikacji zakupu przez Akademię Administracji Sp. z o.o. wartości niematerialnych i prawnych w ramach ww. projektu. Działania CBA zmierzać będą zwłaszcza do ustalenia czy koszt zakupionego oprogramowania nie został w znaczący sposób zawyżony przez Beneficjenta oraz czy nie doszło do nieprawidłowości podczas rozliczenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ww. projektu.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry