Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

16.06.2021 Lokalne podatki w Istebnej w zainteresowaniu CBA

16.06.2021
  • Fot. CBA

Kontrola w zakresie zwolnień, ulg i preferencji podatkowych w Gminie Istebna zakończona zawiadomieniem do prokuratury.

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Istebna. Postępowanie trwało od 11 maja 2020 r. do 9 lutego 2021 r. Kontrolerzy badali m.in. prawidłowość realizacji decyzji dotyczących zwolnień, ulg i preferencji podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, wydawanych w latach 2013-2019.

W wyniku kontroli ustalono, że organ podatkowy, którym w tym przypadku był wójt gminy, dopuścił się licznych nieprawidłowości związanych z ustaleniem wymiaru podatku od nieruchomości. To z kolei doprowadziło do sytuacji, w której kilkaset nieruchomości nie zostało objętych należnym podatkiem. Ujawniona w toku kontroli kwota uszczuplenia w latach 2013-2018 przekroczyła 1.6 mln zł, z czego co najmniej 300 tys. zł uległo przedawnieniu.  

W efekcie kontroli Biuro skierowało zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Bielsku Białej oraz wystąpienie pokontrolne do Urzędu Gminy Istebna.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry