Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

05.07.2021 Kontrola w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości

05.07.2021
  • Fot. © AndreyPopov/ Photogenica

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Katowicach prowadzą od 7 czerwca 2021 r. kontrolę w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.

Postępowanie kontrolne obejmuje sprawdzenie udzielenia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wsparcia finansowego beneficjentowi Telemedycyna Polska S.A. Weryfikowane jest także prowadzenie monitoringu zakończonych projektów w okresie ich trwałości, tj. czasie, w którym należy zachować w niezmienionej formie efekty projektu.

Termin zakończenia kontroli planowany jest na 7 września 2021 r. Zgodnie z treścią ustawy o CBA, może ona zostać przedłużona o kolejne 6 miesięcy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry