Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

09.07.2021 Zamówienia na implanty z naruszeniem przepisów

09.07.2021
  • Fot. © pressmaster/ Photogenica

CBA przesłało zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Białymstoku w związku z podejrzeniem nieprawidłowości przy realizacji zamówień na dostawy implantów ortopedycznych i endoprotez przez SPZOZ w Augustowie.

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Białymstoku przeprowadzili analizę dotyczącą procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących zamówień publicznych na dostawy implantów ortopedycznych i endoprotez. Zamówienia były organizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie. Analiza obejmowała 2018 rok. Natomiast wartość dwóch badanych zamówień wynosiła około 3 mln zł.

Wyniki przeprowadzonych czynności ujawniły okoliczności wskazujące na naruszenie ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Ustalenia funkcjonariuszy CBA wskazują,  że w załącznikach do SIWZ zastosowano takie parametry, które mógł spełniać tylko jeden podmiot.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami CBA skierowało zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Białymstoku o naruszeniu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

 

do góry