Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

10.11.2021 Kontrole w poznańskim sądzie i w Państwowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Metalowego POMET we Wronkach

10.11.2021
  • Fot. © ra2studio / Photogenica

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Bydgoszczy rozpoczęli 20 października br. dwie kontrole  - w Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz w Państwowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Metalowego POMET we Wronkach.

Prowadzona przez funkcjonariuszy CBA kontrola w poznańskim sądzie obejmuje sprawdzenie decyzji dotyczących udzielania zamówień na wybrane usługi, dostawy i roboty budowlane zlecane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w latach 2016-2020 w trybie art. 4d ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Druga z prowadzonych kontroli dotyczy podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania wybranych zamówień publicznych przez POMET we Wronkach oraz realizacji i wykonawstwa umów zawartych w latach 2016-2020 z Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Planowany termin zakończenia obu postępowań przypada na 20 stycznie 2022 r. Jednakże z uwagi na treść ustawy o CBA, kontrole mogą być przedłużone  o kolejne 6 miesięcy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry