Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

13.12.2021 CBA zawiadomiło prokuraturę po kontroli oświadczeń majątkowych dyrektora małopolskich zakładów komunalnych

13.12.2021
  • Fot. CBA

Niejasności w oświadczeniach majątkowych Dyrektora jednego z Miejskich Zakładów Gospodarki Komunalnej w woj. małopolskim zbada prokurator. 

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Krakowie przeprowadzili kontrolę w zakresie prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym złożonych przez Dyrektora jednego z Miejskich Zakładów Gospodarki Komunalnej w woj. małopolskim. Czynności prowadzone były w okresie od 30 lipca 2020 r. do 29 kwietnia 2021 r.

W wyniku ustaleń kontroli Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło do Prokuratury Okręgowej w Krakowie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 233 § 1 i 6 kk, polegające na podaniu nieprawdy w składanych oświadczeniach majątkowych.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry