Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

18.02.2022 Kontrola zamówień publicznych zrealizowanych przez Uniwersytet Morski w Gdyni

18.02.2022
  • FOT. © stevanovicigor/ Photogenica

Zamówienia publiczne zrealizowane przez Uniwersytet Morski w Gdyni objęte kontrolą CBA.

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych  Delegatury CBA w Gdańsku prowadzą od 14 grudnia 2021 r. kontrolę wybranych zamówień publicznych udzielanych i realizowanych przez Uniwersytet Morski w Gdyni. Postępowanie kontrolne obejmuje lata 2018-2019. Celem kontroli jest sprawdzenie decyzji w zakresie udzielonych przez Uniwersytet Morski w Gdyni zamówień publicznych, w tym zamówień związanych z organizacją Uroczystości Inauguracji Rejsu Niepodległości.

W trakcie prowadzonych czynności zweryfikowane zostaną zarówno prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych, jak i realizacja udzielonych zamówień. Zakończenie kontroli planowane jest na 14.03.2022 r.

Zgodnie z treścią ustawy o CBA, postępowanie może zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry