Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

21.02.2022 Kontrola w JSW KOKS S.A. zakończona

21.02.2022
  • Fot. ©stevanovicigor/Photogenica

Kontrola CBA przeprowadzona w JSW KOKS S.A. zakończona wystąpieniem pokontrolnym. W ocenie funkcjonariuszy Biura doszło do nieprawidłowości przy wyborze trybu wykonawcy robót budowlanych o wartości 289 mln zł.

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Katowicach zakończyli postępowanie kontrolne w JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.

Kontrola obejmowała sprawdzenie podejmowania i realizacji decyzji w zakresie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego "Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin".

Postępowanie prowadzono od 28 stycznia 2021 r. do 26 kwietnia 2021 r. Następnie przeprowadzono czynności pokontrolne określone w ustawie o CBA.

W toku postępowania ujawniono nieprawidłowości dotyczące trybu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych o wartości 289 mln zł. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy czynności zakończyło wystąpienie pokontrolne skierowane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako instytucji udzielającej finansowania i nadzorującej realizację tej inwestycji.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

 

 

 

 

 

 

do góry