Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

22.02.2022 Kontrola CBA zakończona zawiadomieniem do prokuratury

22.02.2022
  • Fot. © maxkabakov /Photogenica

CBA zakończyło kontrolę w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. W toku kontroli badano zamówienia publiczne realizowane w latach 2012-2016. Wyniki kontroli wraz z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa trafiły do prokuratury.

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Rzeszowie przeprowadzili kontrolę w zakresie podejmowania i realizacji decyzji dotyczących zamówień publicznych oraz rozporządzania mieniem przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Szczegółowo weryfikowano inwestycję na rozbudowę węzła Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPA relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Postępowanie obejmowało lata 2012-2016. Czynności prowadzono od 21 października 2020 r. do 21 lipca 2021 r.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ujawniono szereg nieprawidłowości, w tym wprowadzone zmiany do umowy głównej oraz bezpodstawne zawarcie części umów dodatkowych, co mogło spowodować wystąpienie znacznej szkody na majątku zamawiającego.

Ustalenia poczynione w wyniku kontroli dały podstawy do stwierdzenia istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 Kodeksu karnego, tj. działania na szkodę Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Zawiadomienie zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga pismem z dnia 8 lutego 2022 roku.

O wszczęciu kontroli informowaliśmy w komunikacie z 10.11.2020 r.  https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4514,Kontrola-CBA-w-spolce-Gaz-System.html?search=1585977675

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry