Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

08.03.2022 Projekt termomodernizacji pod kontrolą CBA

08.03.2022
  • Fot. © artursz / Photogenica

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Białymstoku rozpoczęli 16 lutego br. kontrolę w Gminie Miasta Braniewo.

Postępowanie obejmuje sprawdzenie procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących udzielenia w 2019 r. zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Konarskiego w Braniewie'' w ramach projektu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa''.

Kontrolujący zbadają etap ubiegania się przez zamawiającego o uzyskanie wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz proces postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 14.836.260 złotych, w tym dofinansowanie przyznane zamawiającemu z funduszy europejskich w wysokości 8.189.965,29 złotych.

Zakończenie kontroli planowane jest na dzień 16.05.2022 r. Postępowanie, zgodnie z treścią ustawy o CBA, może jednak zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry