Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

13.04.2022 Kontrola realizacji projektu pt. "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" zakończona skierowaniem wystąpień pokontrolnych

13.04.2022
  • Fot. © AndreyPopov / Photogenica

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Lublinie przeprowadzili kontrolę wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pt. "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym''. Postępowanie obejmowało lata 2015-2021. Czynności kontrolne prowadzono od 24 maja 2021 r. do 21 lutego 2022 r.

W toku kontroli ujawniono nieprawidłowości polegające m.in. na dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej pomimo występujących w niej błędów, co spowodowało konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, powodujących czasowe wstrzymanie inwestycji i znalezienia dodatkowych środków na dokończenie jej realizacji w wysokości ponad 12 mln zł. Ponadto w kosztorysach ujęto roboty dodatkowe i zamienne rozliczenia niezgodne z umową, ofertą wykonawcy i cennikami, co skutkowało zawyżeniem robót dodatkowych o kwotę co najmniej 158 tys. zł.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w dniu 4 kwietnia 2022 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Marszałka Województwa Lubelskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpienia pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry