Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

04.08.2022 Kontrola CBA w Urzędzie Morskim w Szczecinie

04.08.2022

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Szczecinie prowadzą od 18 lipca 2022 r. kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem publicznym, w tym wykorzystania wsparcia finansowego, dotyczących wybranych przedsięwzięć realizowanych przez Urząd Morski w Szczecinie.

Zakończenie kontroli planowane jest na 17 października 2022 r.

Postępowanie, zgodnie z treścią ustawy o CBA, może jednak zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Zespół Prasowy CBA

 

 

 

 

do góry