Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

25.11.2022 Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Lublinie rozpoczął kontrolę w firmie Inphotech w Ołtarzewie

25.11.2022
  • Fot. © realinemedia/Photogenica

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Lublinie wszczęli 22.11.2022 r. kontrolę wybranych aspektów prawidłowości uzyskania i wykorzystania dofinansowania otrzymanego w ramach wybranych projektów realizowanych przez Inphotech Sp. z o.o. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Postępowanie kontrolne obejmuje lata 2016-2022. Zakończenie kontroli planowane jest na dzień 22.02.2023 r.

Zespół Prasowy CBA

do góry