Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

AC Projekt

W ramach Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości (ISEC) Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu CBA dofinansowania na realizację działań projektu „Rozwój Systemu Szkoleń Antykorupcyjnych”. Beneficjentem projektu było CBA, współbeneficjentem litewska Specjalna Służba Śledcza (STT), a partnerem projektu łotewskie Biuro Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB).

Finansowany z dotacji Komisji Europejskiej projekt pn. Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych składał się z dwóch komponentów:

  1. cyklu 6 międzynarodowych konferencji szkoleniowych, w których udział wzięło ponad 200 praktyków i ekspertów reprezentujących organy i instytucje antykorupcyjne z: Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Chorwacji, Mołdawii, Azerbejdżanu, Czarnogóry, Danii, Macedonii, Austrii, Słowenii, Bułgarii oraz Rumunii,
  2. utworzonej antykorupcyjnej platformy e-learningowej.

Tematy przewodnie przeprowadzonych konferencji szkoleniowych:

  1. zapoznanie się z funkcjonowaniem, strukturą, kompetencjami i zadaniami instytucji uczestniczących w spotkaniu – wymiana doświadczeń;
  2. legislacja antykorupcyjna: począwszy od tworzenia prawa poprzez jego wdrożenie i stosowanie aż do analizy konkretnych przykładów;
  3. zagrożenia i działania antykorupcyjne w obszarze zamówień publicznych;
  4. mapa korupcji;
  5. czynności operacyjno-śeldcze;
  6. czynności w postaci analizy kryminalnej i strategicznej oraz współpraca międzynarodowa w państwach biorących udział w projekcie.

Na stronie http://szkoleniaantykorupcyjne.edu.pl/ została udostępniona antykorupcyjna platforma e-learningowa w wersji polskiej i angielskiej. Szkolenie podzielono na 3 bloki tematyczne: korupcja w administracji publicznej, korupcja w biznesie oraz społeczne skutki korupcji. Platforma została zaprezentowana na 66. Posiedzeniu Plenarnym Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO), a informacja o tej inicjatywie była również szeroko rozpropagowana z udziałem gremiów krajowych i międzynarodowych.

 

CZYTAJ TAKŻE:

do góry