Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12.02.2008 Milionowe straty przy prywatyzacji mieszkań w Szczecinie

12.02.2008

Co najmniej 2,9 miliona strat poniósł Szczecin w wyniku niegospodarności miejskich urzędników. Kilkadziesiąt atrakcyjnych mieszkań bezprawnie sprywatyzowano, sprzedając je nieuprawnionym osobom za ułamek ich wartości. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz działania na szkodę Urzędu Miasta Szczecina przez funkcjonariuszy publicznych.

Centralne Biuro Antykorupcyjne skontrolowało prawidłowość oddania w najem w latach 1999-2003 a następnie prywatyzacji dużych, atrakcyjnych mieszkań z zasobu Gminy Miasta Szczecin.

Kontrolerzy ustalili, że spośród 89 takich mieszkań o wartości 14 mln, sprzedanych za 2 mln, w 54 przypadkach doszło do rażącego naruszenia prawa.

Lokale oddawano w najem a następnie sprzedawano osobom niespełniającym kryteriów dochodowych, czasem wielokrotnie przekraczającym górne progi dochodowe określone przez Radę Miasta. Właścicielami komunalnych mieszkań stawały się osoby posiadające prawo do innego mieszkania na terenie Szczecina, a nawet osoba, która bezprawnie je zajęła.

W aż 20 przypadkach zaniechano egzekucji udzielonych bonifikat, wobec osób które odsprzedały lokal na wolnym rynku, przed upływem ustawowego 5 letniego okresu. To wielokrotne zaniechanie egzekwowania prawa przez urzędników kosztowało miasto 2,9 miliona.

Pomimo że mieszkaniowy zasób gminy był przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin o niskich dochodach, urzędnicy z naruszeniem przepisów wynajęli i sprzedali mieszkania także osobom zajmującym wysokie stanowiska publiczne, których dochody przekraczały nawet dwukrotnie górny próg dochodowy.

Według kontrolerów, odpowiedzialność za niekorzystne decyzje ponoszą osoby zajmujące w kontrolowanym okresie kierownicze stanowiska w Wydziale Budynków i Lokali Komunalnych i późniejszym Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Szczecina.

Centralne Biuro Antykorupcyjne wystąpiło do Rady Miasta Szczecina o rozważenie podjęcia działań zmierzających do odzyskania mieszkań sprywatyzowanych z naruszeniem prawa. Także o wyegzekwowanie od obecnego prezydenta miasta, a ówczesnego dyrektora urzędu wojewódzkiego, niesłusznie pobranej kilkutysięcznej dotacji wraz z odsetkami, w związku z wykupem mieszkania od miasta.

W związku z ustaleniami kontrolerów szczecińska delegatura CBA wraz z Prokuraturą Okręgową w Szczecinie prowadzą śledztwo. Jego przedmiotem jest przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz działanie na szkodę interesu publicznego, tj. Urzędu Miasta Szczecina w latach 1999-2003 przez funkcjonariuszy publicznych – pracowników urzędu, w związku z wynajmowaniem i sprzedażą lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego.

Tomasz Frątczak

Dyrektor Gabinetu Szefa CBA

do góry