Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

11.07.2007 Operacja specjalna CBA zgodna z prawem

11.07.2007

Funkcjonariusze CBA w wyniku operacji specjalnej przeprowadzonej na podstawie art.19 Ustawy o CBA zatrzymali Piotra R. i Andrzeja K., którzy powołując się na wpływy w Ministerstwie Rolnictwa, oferowali odrolnienie kilkudziesięciu hektarów ziemi na mazurach. W zamian żądali 3 milionów złotych łapówki.

W połowie maja w gabinecie Andrzeja Leppera odbyło się spotkanie w trakcie, którego Piotr R., został przedstawiony jednemu z wysokich urzędników ministerstwa jako pełnomocnik Wójta Mrągowa do spraw odrolnienia gruntów. Minister rolnictwa polecił podwładnemu, by na bieżąco informował Piotra R o sprawie.

Kilka miesięcy temu CBA uzyskało informację, że w środowisku przedsiębiorców pojawiły się osoby składające propozycje odrolnienia dowolnie wskazanych na terenie kraju gruntów rolnych. Osoby te twierdziły, że mogą do tego doprowadzić dzięki posiadanym wpływom w kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wyniku weryfikacji tych informacji ustalono, że propozycje te były składane przez Piotra R. i Andrzeja K. Osoby te oferowały w zamian za korzyści majątkowe odrolnienia dużych obszarów rolnych. Początkowo funkcjonariusze CBA zakładali, że mogą mieć do czynienia z działaniem oszustów chcących wciągnąć w korupcyjny proceder a następnie wyłudzić od przedsiębiorców znaczne kwoty finansowe. W wyniku intensywnych działań operacyjnych ustalono jednak, że Piotr R. jest bliskim współpracownikiem Andrzeja Leppera i utrzymuje stałe, bezpośrednie kontakty z osobami należącymi do ścisłego kierownictwa "Samoobrony".

W celu potwierdzenia informacji o powoływaniu się na wpływy w Ministerstwie Rolnictwa oraz uzyskania dowodów przestępstwa płatnej protekcji Szef CBA zarządził przeprowadzenie operacji specjalnej. W jej efekcie współpracujący z CBA przedsiębiorca przekazał Andrzejowi K. i Piotrowi R. dokumenty, które miały stanowić podstawę wydania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów położonych w gminie Mrągowo. Z treści przygotowanych przez CBA dokumentów wynikało, że odrolnione grunty, będą przeznaczone pod budowę kompleksów mieszkalnych, w których zamieszka, nad samą linią brzegową jeziora kilka tysięcy osób. Dodatkowo część jeziora miała być zasypana pod budowę hotelu o niesprecyzowanej wysokości.

Dokumenty te zostały osobiście przekazane do ministerstwa rolnictwa przez Piotra R. i Andrzeja K. W wyniku przeprowadzonych "negocjacji cenowych", podejrzani zgodzili się doprowadzić do wydania przez ministra rolnictwa pozytywnej decyzji w zamian za 3 mil. zł. W połowie maja w gabinecie Andrzeja Leppera odbyło się spotkanie w trakcie, którego Piotr R., został przedstawiony jednemu z wysokich urzędników ministerstwa jako pełnomocnik gminy Mrągowo do spraw odrolnienia gruntów. Minister rolnictwa polecił podwładnemu, by na bieżąco informował Piotra R o sprawie.

Zarówno Piotr K. byli przez kilka miesięcy obserwowani. Wszystkie ich kroki były rejestrowane. Materiały audio-wideo zostały przekazane do prokuratury. Wszystkie działania funkcjonariuszy CBA związane z tym śledztwem odbywały się zgodnie z prawem na podstawie art. 19 Ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Artykuł ten precyzuje, że "w sprawach o przestępstwa określone w art. 17 ust. 1, czynności operacyjno-rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej".

Zgodę na przeprowadzenie wspomnianej operacji specjalnej, podobnie jak w przypadku innych operacji specjalnych realizowanych przez CBA uzyskano od Prokuratora Generalnego.

 

 

 

Piotr Kaczorek
Centralne Biuro Antykorupcyjne

do góry