Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13.05.2022 Szef CBA uczestniczył w IV Regionalnym Seminarium Antykorupcyjnym Wysokiego Szczebla

13.05.2022
  • Fot. CBA
  • Fot. STT
  • Fot. CBA

W dniach 11-13 maja odbyło się na Litwie IV Regionalne Seminarium Antykorupcyjne Wysokiego Szczebla. W spotkaniu szefów służb antykorupcyjnych uczestniczyli przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), Specjalnej Służby Śledczej (STT) Litwy, Biura Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB) Łotwy, Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO) Estonii i Zarządu Policji i Straży Granicznej Estonii.

Gospodarzem spotkania była Specjalna Służba Śledcza (STT) Litwy, która w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. Dyrektor STT i jednocześnie Prezydent EPAC/EACN Žydrūnas Bartkus omówił wpływ wojny na Ukrainie na działania antykorupcyjne, przedstawił plany i prace pod przewodnictwem sieci EPAC/EACN oraz omówił wyzwania i najlepsze praktyki w prowadzeniu dochodzeń w sprawie przestępstw korupcyjnych popełnionych przez wysokich rangą urzędników.

Z ramienia CBA w spotkaniu brali udział Szef Biura Andrzej Stróżny oraz przedstawiciele Gabinetu Szefa, Departamentu Operacyjno-Śledczego i Departamentu Analiz.

Szef CBA podkreślił wagę jedności państw bałtyckich w pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. „Z naszej wspólnej inicjatywy służby antykorupcyjne Polski, Litwy, Łotwy i Estonii razem udzieliły pomocy rodzinom Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy (NABU), łącznie ponad 350 osobom, kobietom i dzieciom. – powiedział Szef CBA.

Jēkabs Straume, Szef KNAB podzielił się łotewską praktyką w zakresie ścigania przestępstw korupcyjnych. Podczas seminarium zaprezentowano również znaczące wyniki pierwszego roku działania Sądu Gospodarczego Republiki Łotewskiej, a także trwające i planowane wspólne wydarzenia i projekty, które przyczyniają się do dalszego zacieśniania współpracy regionalnej i usprawnienia wymiany informacji.

Przedstawiciele polskich i estońskich służb podzielili się swoimi doświadczeniami w związku z wdrażaniem sankcji gospodarczych oraz zwrócili uwagę na ważną rolę instytucji antykorupcyjnych w zapewnieniu strategicznego podejścia do kwestii bezpieczeństwa narodowego.

To już czwarte spotkanie szefów instytucji antykorupcyjnych państw bałtyckich, które po raz drugi odbywa się na Litwie. Poprzednie warsztaty odbyły się również w Estonii i Polsce.

CBA współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi i organami ścigania z innych państw. Celem współpracy jest wymiana najlepszych praktyk, pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawisk korupcyjnych, rozwiązań i instrumentów funkcjonujących za granicą, jak również bieżąca wymiana informacji związana z działaniami operacyjnymi i śledczymi prowadzonymi przez służby innych państw. Biuro uzyskało dotychczas akceptację na współpracę z 54 krajami oraz 13 organizacjami międzynarodowymi.

Corocznie Biuro przekazuje informację o podejmowanych działaniach w ramach współpracy międzynarodowej w ,,Informacji o wynikach działalności CBA” zamieszczonej na stronie cba.gov.pl.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry