Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17.05.2022 Robocze spotkanie CBA z przedstawicielami OLAF

17.05.2022
  • Fot. CBA

Wymiana doświadczeń – to jedno z głównych przesłań spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) i Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

16 maja 2022 r. w siedzibie głównej CBA odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Dyrekcji A - Europejskiego Urzędu ds. Nadużyć Finansowych (OLAF), w zakresie właściwości której znajduje się m.in. zwalczanie nieprawidłowości związanych z Europejskim Funduszem Strukturalnym i Inwestycyjnym, Funduszem Rolnym oraz pomocą przedakcesyjną w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Ze strony CBA w spotkaniu brali udział przedstawiciele kilku jednostek, w tym Gabinetu Szefa, Departamentu Analiz, Departamentu Postępowań Kontrolnych oraz Departamentu Operacyjno-Śledczego, Delegatur CBA w Poznaniu i Białymstoku.

Przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń w ramach dotychczasowej współpracy CBA i OLAF. W trakcie dyskusji koncentrowano się m. in. na wykorzystaniu potencjału w skutecznej współpracy obu  instytucji, jak również przyjęto kierunki dalszego jej rozwoju. Rozmowy dotyczyły także praktycznych aspektów prowadzonych przez OLAF dochodzeń. Spotkanie stanowiło również podstawę do wzmocnienia zdolności obu instytucji w zakresie zwalczania nieprawidłowości i nadużyć w obszarze funduszy UE.

OLAF to funkcjonujący w strukturach Unii Europejskiej urząd, który prowadzi dochodzenia w zakresie nadużyć na szkodę budżetu organizacji, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji unijnych. Opracowuje także politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

 

do góry