Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09.06.2022 16 lat CBA - Zawsze w interesie Polski

09.06.2022

9 czerwca obchodzimy Święto Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mija 16 lat od powstania Biura, którego zadania na co dzień realizuje ponad 1300 funkcjonariuszy i pracowników w 23 jednostkach organizacyjnych.

W latach 2006-2021 działania prowadzone przez CBA doprowadziły do ujawnienia ponad 22,2 mld szkody w mieniu Skarbu Państwa. W tym czasie wszczęto: 3078 śledztw, 5072 analiz przedkontrolnych oraz 1422 kontroli. Przygotowano między innymi 2252 opracowania analityczne oraz zbadano 17 296 deklaracji o braku konfliktu interesów. Przeprowadzono ponad 1300 szkoleń antykorupcyjnych w formie tradycyjnej, a na prowadzonej przez CBA platformie e-learningowej ukończono ponad 360 tys. szkoleń. To tylko część danych, które prezentują działania Biura. Funkcjonariusze CBA prowadzą na co dzień śledztwa wielowątkowe, skomplikowane o dużym ciężarze gatunkowym, wymagające często wiedzy specjalistycznej. Prowadzone postępowania obejmują  m.in. sprawy korupcyjne, wyłudzeń dotacji czy podatku VAT, działalności instytucji parabankowych czy w obrocie kryptrowalutami.

Tylko w ostatnim czasie na stronach Biura informowaliśmy między innymi o zatrzymaniu byłego adwokata w nowym śledztwie dotyczącym powoływania się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości; zatrzymaniu lekarza, któremu przedstawiono 166 zarzutów, w tym dotyczących korupcji i prania pieniędzy; zatrzymaniu Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie oraz byłego prezes zarządu tej fundacji, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy; śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wystawianiu recept na preparat dietetyczny dla niemowląt, a tym samym działaniu na szkodę NFZ na ponad 700 tys. zł; kolejnych zatrzymaniach dotyczących działania piramidy finansowej, w której straty w wysokości co najmniej 20 mln zł poniosło przynajmniej 400 osób; zatrzymaniu jedenastu osób w związku z nieprawidłowościami w przetargach organizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zatrzymaniach w związku z ustawianiem przetargów na sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie szpitali - łączna wartość zamówień objętych śledztwem, w których miało dojść do nieprawidłowości to na chwilę obecną ok. 5 mln zł; przedstawieniu zarzutów byłemu Prezesowi Zarządu oraz byłemu Dyrektorowi Handlowemu Portu Lotniczego Lublin S.A. w związku z zawarciem niekorzystnych umów na rzecz Zarządu Portu Lotniczego Lublin S.A. - według ustaleń śledczych nieprawidłowości skutkują wyrządzaniem szkody majątkowej ponad 5 mln zł.

Ostatnie lata postawiły przed CBA nowe wyzwania. Pandemia COVID-19 otworzyła pola działań grup przestępczych. Działając w ramach osłony antykorupcyjnej identyfikowano ryzyka wzrostu oszustw w celu uzyskania pomocy publicznej. W ostatnim roku próba destabilizacji na granicy polsko-białoruskiej również przyczyniła się do nałożenia nowych zadań na Biuro. Zgodnie z przepisami ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, na CBA nałożone zostały zadania dotyczące udziału w pracach Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, sprawowania kontroli zamówień związanych z inwestycją oraz prowadzenia działań osłonowych. W 2021 r. dokonano weryfikacji 20 podmiotów gospodarczych zainteresowanych udziałem w projekcie. Ponadto przeanalizowano projekty 3 umów dotyczących inwestycji, przedstawiając uwagi Komendantowi Głównemu SG. Na bieżąco monitorowano również przedsięwzięcia związane z inwestycją, przekazując właściwym instytucjom sygnały o potencjalnych ryzykach i zagrożeniach.

W związku z konfliktem na Ukrainie wszyscy zmierzyliśmy się z nowymi wyzwaniami.  Z inicjatywy Szefa CBA podjęto wspólne, międzynarodowe,  pomocowe działania, skierowane do rodzin funkcjonariuszy Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy (NABU). CBA było jedną ze służb, która odegrała także ważną rolę w związku z wdrażaniem sankcji gospodarczych.

CBA współpracuje z wieloma organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz organami ścigania z innych państw, bierze udział w projektach międzynarodowych. W ostatnim czasie Szef CBA wziął udział w IV Regionalnym Seminarium Antykorupcyjnym Wysokiego Szczebla oraz odbyło się spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Szef CBA podpisał także z Rektorem-Komendantem WAT list intencyjny o współpracy w zakresie działalności o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W ramach tej współpracy przedstawiciel Biura przeprowadził seminarium dla studentów V roku. Tematem prelekcji były formy i metody zapobiegania korupcji.

CBA stale i konsekwentnie zmniejsza ryzyka korupcyjne i zagrożenia dla interesów ekonomicznych naszego kraju działając ,,Zawsze w interesie Polski”.

 

Zespół Prasowy CBA

 

do góry