Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14.06.2022 Akt oskarżenia w sprawie przebudowy drogi DK-1 w Częstochowie w latach 2012-2014

14.06.2022
  • Fot. ©Kuzmafoto/Photogenica

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, dotyczący popełnienia oszustw i przestępstw korupcyjnych, w związku z realizacją przebudowy drogi DK-1 w Częstochowie. Czynności w śledztwie prowadzili funkcjonariusze wrocławskiej Delegatury CBA.

W toku śledztwa ustalono, że w styczniu 2012 roku Miasto Częstochowa podpisało umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu „Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną”. Wcześniej Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie (MZDiT) zawarł umowę z firmą z Krakowa w zakresie nadzoru inwestorskiego nad ww. zamierzeniem budowlanym.

Na podstawie zebranego w postępowaniu materiału dowodowego stwierdzono, że w trakcie realizacji inwestycji w latach 2012-2014 wykonawca zawyżał przysługujące mu wynagrodzenie za roboty budowlane. Zawyżanie wynagrodzenia polegało na wprowadzaniu w błąd pracowników Urzędu Miasta Częstochowy i MZDiT, poprzez obciążanie inwestora nieistniejącymi kosztami prowadzenia robót oraz używanie materiałów gorszej jakości, niż określona w umowie. W ten sposób Miasto Częstochowa poniosło szkodę w wysokości około 2.500.000 zł. Dla wykazania stosowania materiałów gorszej jakości w śledztwie konieczne było wykonanie odwiertów i pobranie próbek konstrukcji drogowej. Próbki te były przebadane w laboratorium Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Akt oskarżenia obejmuje pięć osób, spośród których trzy osoby były pracownikami firmy wykonującej roboty budowlane w randze dyrektorów, a dwie pracownikami firmy, która pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Przedstawione przez prokuratora zarzuty dotyczą przestępstwa doprowadzenia Miasta Częstochowy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd (oszustwo). 

Prokurator przedstawił także oskarżonym zarzuty związane z wręczeniem korzyści majątkowej w kwocie około 250.000 zł inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w zamian za akceptację zawyżonego wynagrodzenia wykonawcy. Korzyść ta została wręczona pod pozorem wykonania przez inspektora na rzecz firmy budowlanej zlecenia dotyczącego badania dokumentacji budowlanej. 

Przesłuchani przez prokuratora podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli obszerne wyjaśnienia.

Oskarżeni nie byli w przeszłości karani.  

Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat.

Śledztwo było prowadzone przez Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu.

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

 

 

do góry