Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25.06.2024 Nieprawidłowości na prywatnych uczelniach – są kolejni zatrzymani

25.06.2024
  • zwinięte pliki banknotów o nominale 100 złotych

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne osoby z uczelni prywatnych w Gdańsku, Wrocławiu oraz Toruniu. W tle korzyści majątkowe na 630 tys. złotych. Śledztwo nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie prowadzą wielowątkowe śledztwo dotyczące m.in. zorganizowanej grupy przestępczej działającej na jednej z niepublicznych szkół wyższych w Warszawie oraz przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Kolejni rektorzy prywatnych uczelni zostali zatrzymani

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Rzeszowie na polecenie Prokuratora zatrzymali w dniach 19 i 24 czerwca 2024 roku kolejne trzy osoby w sprawie nieprawidłowości na uczelniach niepublicznych. Wśród zatrzymanych są: Roman G., rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Rafał K., rektor i założyciel Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu oraz Grzegorz G., profesor Akademii Jagiellońskiej w Toruniu.

Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani wielokrotnie wręczali korzyści majątkowe członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Udzielone korzyści majątkowe miały wpływ na decyzje, działania i zaniechania oraz opinie i stanowiska wobec wspomnianych prywatnych uczelni wyższych. W ramach prowadzonego postępowania ustalono, że wartość wręczonych korzyści majątkowych wynosi łącznie nie mniej niż 630 tys. złotych.

Czynności procesowe prowadzono na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Funkcjonariusze CBA przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz gabinety na uczelniach. Zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację o znaczeniu dowodowym.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokurator przedstawił im zarzuty przekupstwa (art. 229 §1 i §4 k.k ) oraz płatnej protekcji czynnej (art. 230a § 1 k.k).

Wobec dwóch podejrzanych Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł oraz dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami. Wobec trzeciego podejrzanego Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 200 tys. zł, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z w sposób bezpośredni lub pośredni z określonymi osobami.

Sprawa jest rozwojowa

To czwarta realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu. Planowane są kolejne realizacje.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry