Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17.04.2007 Śledztwo po kontroli "Wrót Podkarpackich"

17.04.2007

Agenci CBA podczas kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego ujawnili nieprawidłowości w realizacji wykonania regionalnego portalu internetowego "Wrota Podkarpackie". CBA wszczyna w tej sprawie śledztwo. Wnioski pokontrolne trafią też do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego uzyskali informacje dotyczącą ewentualnych nieprawidłowości, do jakich mogło dojść przy wykonaniu regionalnego portalu internetowego "Wrota Podkarpackie" realizowanego na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od 2004 roku.

CBA, realizując swe ustawowe zadania, niezwłocznie podjęło kontrolę wykonania, wdrożenia i funkcjonowania portalu. Specjaliści z CBA przez półtora miesiąca szczegółowo analizowali tysiące stron dokumentacji tegoż zamówienia publicznego, jej zgodność ze stanem faktycznym, weryfikowali dane zawarte w umowach, sprawdzali jak działa system.

Wyniki kontroli potwierdzają wcześniejsze informacje. Zebrane materiały dowodowe świadczą o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw niedopełnienia obowiązków, poświadczenia nieprawdy, przekroczenia uprawnień oraz o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Według ustaleń agentów CBA do nieprawidłowości dochodziło na poszczególnych etapach procesu realizacji zamówienia: od dokonania w 2004 r. nieuprawnionych zmian w budżecie województwa podkarpackiego, poprzez zatwierdzenie odbioru zleconych prac, zlecenie rozbudowy portalu w 2006 r. i również odbioru wykonanych prac oraz wydatkowaniu publicznych środków finansowych w sposób uzasadniający podejrzenie powstania szkody znacznej wartości, którą szacuje się na blisko pół miliona zł.

Wszelkie okoliczności sprawy i zakres odpowiedzialności podejrzewanych osób zostaną ustalone we wszczynanym w tej sprawie przez CBA śledztwie. Zgromadzone przez CBA materiały trafią też do prokuratury i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

Tomasz Frątczak
Dyrektor Gabinetu Szefa CBA 

do góry