Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

21.10.2020 CBA przedłużyło kontrolę w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

21.10.2020

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu przedłużyli trwającą od 8 czerwca 2020 r. kontrolę w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Kontrola dotyczy prawidłowości zawierania i realizowania umów w latach 2014-2020 przez ARAW S.A. Obszarami podlegającymi szczególnej uwadze kontrolujących jest wykonanie zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego miejski program „Nasz Wrocław” oraz przygotowanie i realizowanie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w Internecie i w mediach społecznościach w ramach następujących projektów: „Akademicki Wrocław” oraz „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Planowany termin zakończenia kontroli przypada na 8 grudnia 2020 r.

Wydział komunikacji Społecznej CBA

do góry